baner

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH W MONITORINGU

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku zapisanego w systemie monitoringu wizyjnego lokalu na Aleje Jana Pawła II 13/241 A 37-450 Stalowa Wola jest Ka-dent Stomatologia lek.stom. Katarzyna Kołodziejczyk z siedzibą w Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 13/241 A, 37-450 Stalowa Wola.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i osób przebywających w lokalu i przed lokalem Aleje Jana Pawła II 13/241 A 37-450 Stalowa Wola oraz dokumentacji incydentów mogących stanowić naruszenie prawa – art. 6 ust. 1 lit. d) i f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Okres przechowywania Danych Osobowych: do nadpisania nagrania w systemie (nie dłużej niż 30 dni od nagrania). Jeśli nagranie obejmuje incydent mogący stanowić naruszenie prawa, okres przechowywania Danych Osobowych może zostać przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub przedawnienia roszczeń.

Obszar lokalu Aleje Jana Pawła II 13/241 A 37-450 Stalowa Wola objęty monitoringiem Administratora: korytarz, pomieszczenie rejestracji, poczekalnia ogólnodostępna, drzwi wejściowe budynku.

Dane Osobowe są udostępniane w niezbędnym zakresie firmom instalującym i serwisującym urządzenia infrastruktury monitoringu.

Przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych, usunięcia Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia Danych Osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

Dochodzić praw związanych z ochroną danych osobowych oraz uzyskać dodatkowe informacje można pisemnie na adres Administratora.

W przypadku uznania, że Administrator narusza Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych, istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg