baner

BHP

  • Kompleksowa obsługa firmy w zakresie BHP.
  • Szkolenia BHP wstępne i szkolenia BHP okresowe dla pracowników i pracodawców.
  • Ocena Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy.
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
  • Analiza bezpieczeństwa maszyn (przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP).
  • Pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp, ppoż. i prawa pracy.
  • Pomoc w realizacji Nakazów i Wystąpień PIP i PIS.
  • Wykonawstwo i nadzór nad całokształtem spraw związanych z bhp, i prawem pracy.
  • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
  • Pomoc w wykonywaniu badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych).
  • Analiza i ocena stanu BHP za dany rok.
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg